Úprava vody pomocí reverzní osmózy

Proč a jakým způsobem vodu z RO upravujeme.

Proč používáme vodu z reverzní osmózy?
V případě, že voda, kterou máme dostupnou pro akvárium je nevhodná z důvodu tvrdosti nebo většího množství škodlivých látek, je vhodné používat k chodu akvária upravenou vodu z reverzní osmózy dále už jen pod zkratkou RO. 
Co všechno RO odfiltruje?
Základní složení RO se skládá ze sedimentačního filtru, který odfiltruje jemné nečistoty, uhlíkového filtru, který absorbuje veškeré toxické látky zbytky léčiv, chlor a podobně a v poslední řadě membrána která odděluje vodu s vyšším obsahem minerálů od vody bez minerálních látek. Se stářím a užíváním se kvalita vody může zhoršovat a proto doporučujeme filtr pravidelně měnit. 
Proč je potřeba vodu z RO upravovat?
Voda, kterou si vyrobíme pomocí RO je velmi chudá na minerály, které potřebují rostliny a živočichové k životu ve vodě. Proto je zapotřebí vodu obohatit o tyto minerály, abyste v akváriu vytvořili optimální prostředí.

Základní měření vody?
Pokud už vlastníte RO tak jste museli zjistit, že tvrdost vody pro Vaše akvárium nebude ideální. Pokud si ale budete míchat vlastní vodu pro akvárium jsou tady tyto 3 základní parametry na které musíte brát zřetel. Celková tvrdost gH, alkalita kH a kyselost / zásaditost pH.  Tyto 3 parametry jsou na sobě závislé a proto si je musíme při míchání vody dobře pohlídat a s tím pak souvisí i správný výběr remineralizační soli. pH, kH, gH, vodivost (TDS, microsiemens)
Co je to konduktometr a k čemu slouží?
Toto zařízení slouží k rychlé kontrole a měření množství rozpuštěných solí ve vodě. Díky 2 elektrodám na špici měřáku, zařízení měří vodivost vody a při změně odporu vlivem rozpuštěných solí se upravuje naměřená hodnota. 

Jak upravovat vodu z RO?  
Míchání vody s kohoutkovou vodou
S tímto postupem smícháte vodu z RO s kohoutkovou vodou v poměru 1:1-1:2, pokud se dostáváte už do vyšších poměrů, není pro Vás tento postup vhodný, jelikož i při namíchání optimální tvrdosti nedosáhnete optimálního poměru minerálů, jako je především, vápník, hořčík a sodík. 
Úprava pomocí remineralizačních solí
Nejlepší a nejspolehlivější způsob jak si vodu upravit je pomocí speciálních solí. Tyto sole rozpustíte ve vodě a zkontrolujete si rozpuštěné množství solí ve vodě pomocí konduktoměru. Jakmile Vám konduktometr v akváriu ukáže optimální dosaženou hodnotu, máte hotovo a voda je upravena. 
Rozdíl mezi solí gH plus a gH/kH plus
remineralizační sole rozlišujeme podle 2 základních typů, sůl gH plus nám zvedá pouze celkovou tvrdost vody gh a nezvyšuje její alkalitu tím pádem ani kyselost. Tyto sole jsou především vhodné pro akvária kde Vám alkalitu už zvyšují kameny, písky nebo jiné doplňky a sole gH/kH plus jsou naopak vhodná pro akvária kde alkalitu a kyselost vody neovliňují žádné jiné přípravky nebo přírodní dekorace. 
V případě nevhodného výběru soli hrozí překyselení akvária na ph cca 5-6 což vede k úhynu filtračních bakterií a rozpouštění rostlin, které preferují zásaditější vodu, např. Anubias. 
Změnu parametrů mezi výměnami vody

Tvrdnutí vody mezi výměnami vody ovlivňují hnojiva a množství odpařené vody, zde je zapotřebí si v rutinních výměnách a hnojení najít určitou rovnováhu, abyste dlouhodobě parametry vody drželi v konstantních hodnotách.


Doporučené parametry:

Pro standartní akvária: 200 - 400 microsiemens
pH: 6,5-7,2
kH: 3-6
gH: 3-8

Pro aquascaping: 200-300 microsiemens
pH: 6,5-6,9
kH: 0-6
gH: 3-6

Chov krevetek rodu caridina: 150-250 microsiemens dle druhu
pH: 6-6,8
kH: 0-2
gH: 1-3

Hodnoty jsou velmi orientační, mějte na paměti, že je lepší držet konstantní hodnoty vody, nežli se neustále snažit být na hranici perfaktních parametrů. 

Blog pro Vás vypracoval Tomáš StöcklSouvisející produkty