Nejčastější chyby při hnojení akvária

Vysvětlíme Vám, jak to nepohnojit!

 
Nehnojení akvária
V akváriu musíme počítat s tím, že akvarijní rostliny nepřijímají výživu pouze kořenovým systémem ze substrátu, ale tím, že se adaptovaly na podvodní prostředí potřebují přijímat i patřičnou výživu skrze listy. Z tohoto důvodu je nutné, abychom vodu obohacovali o různé stopové prvky a makroživiny, které rostliny přijímají listy a nevyužité prvky se pak uloží do substrátu, odkud je dlouhodobě přístupná kořenovému systému rostliny. 

Nejčastější příznaky:
  • Slabým nebo stagnujícím růstem rostlin
  • Špatné zbarvení
  • Deformace listů
  • Rozpadání listů
  • Řasa na listech rostlin
Nepravidelná aplikace hnojiv
Jako příklad můžeme uvést pravidelné užívání vitamínu C, většina z nás jej denně užívá a asi je jasné, že je mnohem zdravější si dát pár mg každý den než si dát jednu pořádnou dávku na začátku týdne. Pokud do Vašeho akvária budete aplikovat hnojiva pouze 1x týdně budou mít kytky na začátku týdne nadměrné množství živin, které se budou snažit rychle zpracovat. Bohužel ne vše se povede spotřebovat nebo uložit do substrátu a to co  zbyde je tak dostupné pro řasu. Na konci týdne to vypadá tak, že rostliny ve vodě nemají žádné živiny a rostliny tak strádají a jsou náchylnější na děravění, chlorozu nebo řasu.

 

Kombinace nevhodných přípravků
Neskočte na každou reklamu, která se týká akvarijních hnojiv. Systém hnojiv, který si pro Vaše akvárium vyberete, by vždy měl obsahovat mikroživiny a v případě hightech akvárií se silným světlem a CO2 také makroživiny. Vyhněte se tomu, abyste dávali duplicitně např. přípravek na dodání stopových prvků nebo různých makroživin. Systémy nastavené od výrobců jsou postavené na konkrétních poměrech živin vůči sobě a pokud do toho budete míchat konkurenční přípravky, tak nemůžete čekat pozitivní odezvu. Samozřejmě nikdo Vám nebrání experimentovat a pokud se Vám nějaká kombinace osvědčí budeme rádi za zpětnou vazbu. 

Nejčastější příznaky:
  • Zkalení vody do žlutohnědé barvy
  • Zvyšování tvrdosti vody
  • Problémy s různými druhy řas, nejčastěji staghorn nebo štětička
Systém hnojiv Tropica
Tento systém hnojiv ve dvou přípravcích zastupuje všechny potřebné živiny v optimálním poměru pro akvarijní rostliny. Zlatý přípravek je vhodný pro pomalejší tempo růstu a akvária s větším množstvím ryb. Zelený přípravek je určený pro hustě zarostlá akvária s menším množstvím ryb. Pro nastavení optimálního poměru doporučujeme hnojiva kombinovat. 
Systém hnojiva ADA
Tento systém se skládá ze 4 přípravků s tím, že máme draslík dostupný ve 2 různých formách a vždy užíváme jen jeden podle typu akvária. Hnojiva jsou velmi šetrná a neobsahují příliš velké množství živin za to ve velmi dobrém poměru, tak aby rostliny nehnaly k příliš rychlému růstu a dobře se vybarvily. 
 

Nedostatečné výměny vody
Vodu měníme nejen z toho důvodů, abychom odstranili kaly a zákaly, ale také proto, abychom odstranili nespotřebovaná hnojiva, která by nám v dalších týdnech rozhazovala poměr živin, který v akváriu chceme udržovat. Doporučujeme měnit cca 1/2 vody každý týden, pro větší nebo méně náročná akvária stačí 1/3.

Nehnojení do substrátu
Správná volba kvalitního substrátu je klíčová při zakládání přírodního akvária, bohužel po 3-6 měsících množství živin z velké části ze substrátu spotřebují rostliny a proto je vhodné cca každé 2-3 měsíce od uplynutí této doby substrát obohacovat o různá tabletová hnojiva, která bezpečně uložíme pod rostliny. 

Nejčastější příznaky
  • Vyplavávání rostlin od substrátu
  • Pomalý - stagnující růst rostlin
Shrnutí
Berte na vědomí nejčastější projevy nedostatků, které Vám v akváriu napovídají s pravidelnou péčí. Pravidelně aplikujte jeden systém hnojiv,  který si vyberete na základě, zkušeností, doporučení a typu akvária. Měňte jednou týdně dostatek vody a sem tam při větších údržbách doplňte rostlinám i výživu pod kořeny. 
 


Blog a video pro Vás vypracoval Tomáš StöcklSouvisející produkty