Jak správně filtr nadimenzovat?

Na základě doporučení výrobce můžete usoudit zda je filtrace vhodná pro Výš typ jezírka. Berte tyto doporučení s nadhledem a snažte se vycházet ze spodní hranice výrobce, aby si filtr zachoval dostatečný výkon i v případě zanešení. Filtr by ale vždy měl pomocí UV lampy odstraňovat choroboplodné zárodky a díky mechanicko-biologickému čištění, zadržovat nečistoty a odbourávat škodlivé a řasotvorné látky.
 
 

Filtraci vybírejte podle druhu jezírka, berte na vědomí tyto 3 typy jezírek.
 
Jezírka osázená rostlinama: U těchto jezírek neklademe, tak vysoké nároky na filtraci, jelikož nám s čištěním a odbouráváním kalů pomáhají rostliny. Přesto je, ale důležité, aby voda v jezírku proudila a protékala přes UV lampu, aby došlo k odstranění k choroboplodných zárodků.

Jezírka s malými rybami: U těchto jezírek už klademe vyšší nároky na nadimenzování filtrace, aby docházelo k odčerpání a odbourání kalů a zároveň k dostatečnému prokysličení vody pro ryby. Také je namístě, aby voda byla čištěna pomocí UV záření, aby došlo k odstranění choroboplodných zárodků a řas.

Jezírka s chovnými rybami: Zde musí být filtrace opravdu velmi předimenzovaná, aby docházelo k dostatečnému odčerpávání kalů od velkých ryb, k prokyslyčení a odstranění choroboplodných zárodků pomocí UV, což Vám pomůže udržet ryby i vodu v perfektní kondici.
 


Základní druhy filtrace pro zahradní jezírka
 
Průtoková filtrace
Je nejlepším řešením pro větší zahradní jezírka a to z důvodu velké kapacity mechanicko-biologického čištění a technologie UVC. Princip této filtrace spočívá v  odčerpávání vody čerpadlem z jezírka do filtrační nádoby, kde dojde k zachycení kalů a škodlivých látek. Zároveň zde i díky protékání vody, dochází k bohatému okysličení, což celému chodu jezírka prospívá. Často tyto filtry nabízí i možnost částečného uložení do země, takže nejsou rušivým prvkem ve Vaší zahradě a v některých případech se setkáme i s podlahouvou výpustí nebo madly, pro větší komfort při údržbě. 

Výhody
+ Velká kapacita pro mechanické a biologické čištění vody
+ Díky protékání vody dochází k prokysličení
+ Komfortní údržba
+ Přístup k filtru a UV lampě
+ Možnost uložení do země

Nevýhody
- Pořizovací cena
- Rozměr filtrace
   
 
Tlaková filtrace
Tlakové filtry jsou vhodným řešením pro velkou řadu jezírek, rovněž jako průtokové filtry nabízí adekvátní mechanicko-biologické čištění a v některýc případech i čištění UV zářením. Při tomto principu čištění je voda čerpadlem natlakována do filtrační nádoby, odkud je vedená do výtokového potůčku jezírka. Rovněž tyto filtry můžete často uložit částečně do země a tak je prakticky schovat v zahradě, zároveň tyto filtry často nabízí různé komfortní způsoby čištění nebo 

Výhody
+ Komfortní údržba
+ Přístup k filtru a UV lampě
+ Možnost uložení do země
+ Mechanicko biologické čištění vody
+ Pořizovací cena
+ Rozměr filtrace

Nevýhody
- Malá kapacita pro filtrační naplně
- Nutné vedení vody do potůčku
   
 
Vnitřní filtrace
Tento typ filtrace je vhodný pouze pro jezírka s malýma rybama a to z toho důvodu, že zde je velmi malý objem filtru pro mechanicko-biologické čištění. Princip této filtrace především spočívá v cirkulaci vody v jezírku, prokysličení a UV zářiče, který ručí za odstranění řas a choroboplodných zárodků.

Výhody
+ Filtr je schovaný pod hladinou jezírka
+ Pořizovací cena
+ Atraktivní fontána
+ Prokysličení vody
+ Snadná instalace

Nevýhody 
- Přístup k filtru pro údržbu nebo výměnu zářiče
- Malá kapacita filtračních náplní
- Údržba a čištění
   


Často kladené dotazy:

Jak filtr provozovat?
Filtr by měl být v provozu po dobu celého roku včetně zimních měsíců a jediný případ, při kterém by mělo dojít k vypnutí je údržba filtru nebo jezírka.

Jak často je zapotřebí filtr čistit?
Velmi záleží na tom jak dobře je filtr nadimenzovaný a jak rychle se jezírko zanáší, čím větší filtr zvolíte o to delší budou intervaly čištění a zaberou Vám méně času. práci. Filtr doporučujme čistit v případě, že spozorujete pokles průtoku nebo silné zanašení filtračních medií. Případně doporučujeme během čištění starší media vyměnit. 

Jak často je zapotřebí měnit UVC zářič?
Abychom mohli zaručit plnou výkonnost UVC zařízení, měly by být UVC žárovky v pravidelných intervalech, ideálně před zahájením sezóny na jaře, vyměňovány!

Je zapotřebí aplikace filtračních bakterií?
Ano při zapojení nové filtrace doporučujeme do filtru aplikovat filtrační bakterie, které Vám pomohou s úspěšným startem, stejně, tak doporučujeme i na jaře, kdy se celá biologie jezírka obnovuje.
 


Související produkty