Proč se vytváří řasa v akváriu

Přičin je opravdu velké množství, nepoměr živin, nerovnováha mezi osvětlením a dávkováním CO2 nebo vysoký obsah čpavku v nádrži. Řasy a akvarijní rostliny mají mnoho společnýho například živiny, které potřebují k růstu a právě z těchto důvodu se řasy v našich nádržích objevují a mohou způsobovat následující problémy. Od desátého dne po založení akvária, bude řasa viditelná a bude prosperovat po dobu 2 měsíců i za dobré údržby. Rostoucí řasa nejen bere živiny rostlinám ale blokuje světlo, které dopadá na listy rostlin, což má velmi špatný vliv na zdravý rostlin a nádrže.


Jak funguje Twinstar na likvidaci řas? 


"Twinstar efektivně likviduje zelenou řasu, bez škodlivého vlivu na ekosystém akvária a udržuje akvárium v čistotě tím, že eliminuje spóry řas a brání jim v další produkci."

Sterilizační faktor s mikrobublinkami, ničí buněčnou stěnu řasy, tak aby jí zabránil dále růst bez toho aniž by tento proces byl toxický pro užitečné bakterie. Zničením buněčné stěny řasy, nemůže řasa využít z vody přebytečné
živiny, které si následně ke svému růstu berou akvarijní rostliny. Díky tomuto procesu je v akváriu dosaženo stabilizovaného ekologického cyklu.

Účinek:
Předchází zelené řase
Podporuje růst akvarijních rostlin

Účině likviduje:
Vláknitou řasu
Hnědou řasu
Sinice
Staghorn (jelení roh)
Prachovou řasu (GDA)
Zelený tečky (GSA)


Co je tedy Sterilizér Twinstar?

Jedná se o elektrické zařízení, které se umísťuje přímo do akvária za účelem likvidace řas, sterilizace vody a podpory růstu akvarijních rostlin. Toto jedinečné zařízení, dokáže nádrž úplného začátečníky přeměnit na dokonalý aquascape.Nyní mohou i úplný začátečníci vytvářet prosperující rostliná akvária.

"Rozdíl mezi hobíkem a profíkem?"

Často vynaložíme mnoho úsilí, aby jsme zlikvidovali zelenou řasu. Potřebujeme velké výměny vody, pro odtranění přebytečných živin po založení akvária a pokud to není dostačující, tak přidáváme živočichy, kteří se živí řasou jako jsou neritiny nebo japoniky. Často to také není nejbezpečnější dávat ryby a bezobratlé živočichy do nových nezaběhnutých nádrží, ještě když se akvarijní rostlinky nestihly zakořenit. Schopnost trvale zvládat tyto problémi ukazuje rozdíl mezi profíkem a hobíkem, především ale ukazuje na důležitý faktor pro vytvoření krásného a prosperujícího akvária.


Vliv Twinstáru na růst rostlin.
Díky twinstáru dopadne mnohem více světla na akvarijní rostliny a veškeré živiny jsou spotřebovány rostlinama a nikolv řasou což má za výsledek zdravější růst a zářivé zbarvení. Překvapivě je růst o něco pomalejší a je spotřebováno větší množsví hnojiv.


Rozdíl mezi Twinstarem a jeho replikami?

Twinstar je jedinečný produkt svého druhu, který díky přesně nastaveným algorytmům dokáže účiňě likvidovat spóry řas, bez toho aniž by ohrozil nitrifikační bakterie či živočichy. Reaktor Twinstar je potažený platinou a bílím zlatem, je to z toho důvodu, aby během elektrolízy nedocházelo k vylučování jedovatých ozónů do vody, a byla tím prodloužená i životnost membrány. Tato opatření nejen zaručují bezpečný provoz, ale jsou především zárukou vysoké kvality a vizitkou značky Twinstar.


Nově založené akvárium se sterilizací Twinstar a bez:Co musíte vědět než si zařízení pořídíte?
Nemá efekt na zelenou vodu a štětičku.

Membrána je spotřební zboží a je nutné jí pravidelně měnit a čistit. Na inkrustaci na membráně má především vliv trvrdost vody, ta by měla být menší jak 500 TDS (900 micro siemens). Tvrdost, také předurčuje životnost membrány, která se pohybuje v rozmezí 6-12 měsíců. Pro vyčištění membrány vždy používejte čistící přípravek Twinstar.

Zaříizení je určené pouze pro sladkou vodu a pro akvária ve kterých se aspoň v malé míře vyskytují akvarijní rostliny.

Jaký sterilizér vybrat pro objem akvária? 
 
Zařízení Do 50l Do 100l Do 200l Do 250l
M3 Mode I      
M5 Mode I Mode II    
Nano Mode I Mode II Mode II  
Nano Plus   Mode I Mode II Mode III


 


Související produkty